Nutura

avatar
 • Nutura 30.08.2016

  Regulamin Konkursu „Nutura”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Nutura” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Norbert Urbaniak Trener Personalny (dalej zwany: „Organizatorem”).

  1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w linku pod konkursem.

  1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy...

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright – 1999-2017 INTERIA.PL , wszystkie prawa zastrzeżone.