Nutura

avatar
 • Nutura 28.06.2018

  REGULAMIN KONKURSU „Wytypuj wynik meczu Polska - Japonia”  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu „Wytypuj wynik meczu Polska - Japonia” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Nutura s.c. z siedzibą na ul. Roślinnej 7, 91-502 Łódź posiadająca nr NIP 726-265-89-22 (zwana dalej „Organizatorem”)

  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

  4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/nutura (zwanej dalej...

 • Nutura 28.06.2018

  REGULAMIN KONKURSU „Wytypuj wynik meczu Polska - Japonia”  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu „Wytypuj wynik meczu Polska - Japonia” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Nutura s.c. z siedzibą na ul. Roślinnej 7, 91-502 Łódź posiadająca nr NIP 726-265-89-22 (zwana dalej „Organizatorem”)

  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

  4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/nutura (zwanej dalej...

 • Nutura 23.06.2018

  REGULAMIN KONKURSU „Wytypuj wynik meczu Polska - Kolumbia”

  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu „Wytypuj wynik meczu Polska - Kolumbia” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Nutura s.c. z siedzibą na ul. Roślinnej 7, 91-502 Łódź posiadająca nr NIP 726-265-89-22 (zwana dalej „Organizatorem”)

  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

  4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/nutura (zwanej dalej...

 • Nutura 18.06.2018

  REGULAMIN KONKURSU „Wytypuj wynik meczu Polska - Senegal”  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu „Wytypuj wynik meczu Polska - Senegal” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Nutura s.c. z siedzibą na ul. Roślinnej 7, 91-502 Łódź posiadająca nr NIP 726-265-89-22 (zwana dalej „Organizatorem”)

  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

  4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/nutura (zwanej dalej...

 • Nutura 30.08.2016

  Regulamin Konkursu „Nutura”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Nutura” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Norbert Urbaniak Trener Personalny (dalej zwany: „Organizatorem”).

  1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w linku pod konkursem.

  1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy...

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.